Financovanie

Jednou z foriem ako si zaobstarať a financovať IT produkty je vyžitie možnosti Leasingu IT. Nie je to len o kúpe daných produktov, ale aj o službách s tým spojených, ktoré prinášajú množstvo výhod pre našich zákazníkov:

  • Využitie najnovších a výkonných IT zariadení Vašimi zamestnancami pri súčasnej stratégii obnovy
  • Zlepšenie flexibility pri nastavení alebo obnove Vašich IT zariadení podľa meniacich sa potrieb
  • Zredukovanie nákladov spojených na odstránenie zariadenia na pracovnú silu
  • Využitie hotovosti na aktivity produkujúce zisk, nie na znehodnocujúce sa aktíva
  • Riadenie rozpočtov s predvídateľným cash-flow

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s o spoločnosťou CSI  Leasing Slovakia, s.r.o., ktorá je odborníkom v oblasti leasingu výpočtovej techniky s viac ako 40 ročnými skúsenosťami. Ponúka svoje komplexné riešenia cez sieť 70 pobočiek v 36 krajinách sveta.  Zákazníkmi CSI Leasing sú okrem iných telekomunikačné firmy a finančné inštitúcie, farmaceutické spoločnosti či poskytovatelia služieb v ropnom a plynárenskom priemysle, ako aj výrobné podniky.

Bližšie info:

www.csi-leasing.sk