Konzultácie

Má Vaša spoločnosť priveľké náklady na IT a vy neviete, ktoré oblasti Vás najviac zaťažujú alebo sú neefektívne?  Máte Veľa nepoužívaného hardwaru a softwaru? Platíte veľa IT dodávateľom, ale nedostávate kvalitné služby?

  • Vypracujeme Vám podrobný zoznam Vašich dodávateľov IT služieb a techniky
  • Vypracujeme Vám podrobný stav licencií a porovnáme ho s reálnym stavom na počítačoch
  • Vypracujeme dokumentáciu o stave hardwaru a kancelárskej techniky
  • Skontrolujeme zabezpečenie siete, počítačov, serverov s následnou správou o stave a nedostatkoch
  • Vypracujeme dokumentáciu k sieti – pasívne a aktívne prvky
  • Navrhneme možné riešenia na optimalizáciu
  • Výsledkom bude značná úspora nákladov a zefektívnenie výkonu celej infraštruktúry