O firme

Spoločnosť DELICOM, s.r.o. vznikla ako nástupca spoločnosti DELICOM Slovakia, s.r.o., ktorá pôsobila na IT trhu od roku 2000. Od 1.4.2006 prevzala na seba všetky dodávky hardwaru a softwaru našim zákaznikom a zároveň sa stala DELL VAR distribútorom.

Naša obchodná stratégia je z viac ako 90% založená na priamom predaji zákazníkovi, priamej technickej podpore a firmou garantovanom servise.

Firemná stratégia

Firemnou stratégiou spoločnosti DELICOM, s.r.o. je pokračovať v rozvíjaní priameho obchodného modelu pri zachovaní súčasnej vysokej kvality produktov a služieb. Hlavné charakteristiky priameho modelu sú popísané nasledujúcimi bodmi:

  • Priama zodpovednosť za produkty a služby poskytované zákazníkom
  • Poskytovanie expertných služieb k HW presne podľa potrieb užívateľa
  • Dodávky produktov od tretích výrobcov
  • Poskytovanie overených technológií
  • Servis po celom území SR, s jedným miestom pre hlásenie opráv
  • Priama komunikácia so zákazníkom
  • Aktívna komunikácia so zákazníkom
  • Plošné pokrytia požiadaviek zákazníkov v celej SR a ČR
  • Poskytovanie najnovších technológií za aktuálne ceny

Delicom Team

Ivan Sabol

Obchodný riaditeľ

Viera Kordová

Logistika

Milivoj Karovič

Technický špecialista

Martin Ferencz

Technický konzultant

Nikola Masaryková

Finančné oddelenie