O firme

Spoločnosť DELICOM, s.r.o. vznikla ako nástupca spoločnosti DELICOM Slovakia, s.r.o., ktorá pôsobila na IT trhu od roku 2000. Od 1.4.2006 prevzala na seba všetky dodávky hardwaru a softwaru našim zákaznikom a zároveň sa stala DELL VAR distribútorom.

Naša obchodná stratégia je z viac ako 90% založená na priamom predaji zákazníkovi, priamej technickej podpore a firmou garantovanom servise.

Firemná stratégia

Firemnou stratégiou spoločnosti DELICOM, s.r.o. je pokračovať v rozvíjaní priameho obchodného modelu pri zachovaní súčasnej vysokej kvality produktov a služieb. Hlavné charakteristiky priameho modelu sú popísané nasledujúcimi bodmi:

  • Priama zodpovednosť za produkty a služby poskytované zákazníkom
  • Poskytovanie expertných služieb k HW presne podľa potrieb užívateľa
  • Dodávky produktov od tretích výrobcov
  • Poskytovanie overených technológií
  • Servis po celom území SR, s jedným miestom pre hlásenie opráv
  • Priama komunikácia so zákazníkom
  • Aktívna komunikácia so zákazníkom
  • Plošné pokrytia požiadaviek zákazníkov v celej SR a ČR
  • Poskytovanie najnovších technológií za aktuálne ceny

Delicom Team

Ivan Sabol

Obchodný riaditeľ

Michal Maďar

Sales support

Viera Kordová

Logistika

Milivoj Karovič

Technický špecialista

Martin Ferencz

Technický konzultant

Nikola Masaryková

Finančné oddelenie