DELICOM
Outsourcing, virtualizácia, konzultácia, profylaktika.

Dodávame hardvér, tovar a služby priamo k vám.

Profesionalita

Máme maximálnu snahu o kvalitný a efektívny výkon, toto všetko robíme s
dôslednosťou, plným nasadením a
s výbornými komunikačnými vedomosťami

Flexibilnosť

Rýchlo a ľahko sa prispôsobujeme novým požiadavkám virtuálneho sveta.
Flexibilitu používame ako prostriedok na stálu inováciu v technických a
informačných systémoch

Spoľahlivosť

Cieľom našej spoločnosti je spoľahlivosť a istota našich klientov. Prinášame Vám kvalitné a seriózne služby, ktoré Vám zabezpečia maximálnu spokojnosť a komfort.

Kvalifikovanosť

Vysoká úroveň poskytovaných služieb je dosiahnutá aj vďaka kvalite našich servisných technikov, ktorí svoje vedomosti v dynamickej oblasti informačných technológií neustále zdokonaľujú